Day: September 7, 2015

EDI & Sugar Journal by Rendži

Još jed­na uspeš­na blo­go sarad­n­ja je pred vama. Ovog puta džem­per naše modne kuće našao se na strani­ca­ma blo­ga Sug­ar Jour­nal by Rendži koji je rel­a­tivno nov na domaćem bloger­skom nebu, ali koji se od samog počet­ka kvalite­tom izd­va­ja od mnogih. Posetite Renatin blog, nećete se poka­jati.  

Read more