Day: November 18, 2015

zenski dzemper

5 trendi načina kako da nosite džemper

Iako je vreme nes­tandarno za ova doba godine, nema sum­n­je da smo zako­račili u jesen. Bliže nam se i hlad­ni­ji zim­s­ki dani, a tada su džem­peri ono što najčešče nosi­mo. Topli, udob­ni, prak­tični… jed­nos­tavno, zima je bez njih neza­mis­li­va. Džem­pere možete nosi­ti uz goto­vo sve- patike, štik­le, sukn­je, pan­talone… Evo naših pred­lo­ga kako da ih […]

Read more