Day: November 26, 2015

Ključni komadi za poslovan izgled- za nju i njega

Za dobar poslovni stil pamet­no je ula­gati u kvalitetne komade odeće koji su klasični i mogu se lako pri­lagodi­ti i for­mal­nim ali i neš­to opušteni­jim pri­lika­ma, u komade koje lako možete osveži­ti aksesoari­ma i koje možete nosi­ti uvek. Poslovni stil tre­ba da bude sve­den i pro­fe­sion­alan, ali to nikako ne znači dosadan. Ovo su naši predlozi: […]

Read more