5 trendi načina kako da nosite džemper

Iako je vreme nes­tandarno za ova doba godine, nema sum­n­je da smo zako­račili u jesen. Bliže nam se i hlad­ni­ji zim­s­ki dani, a tada su džem­peri ono što najčešče nosi­mo. Topli, udob­ni, prak­tični… jed­nos­tavno, zima je bez njih neza­mis­li­va. Džem­pere možete nosi­ti uz goto­vo sve- patike, štik­le, sukn­je, pan­talone… Evo naših pred­lo­ga kako da ih kombinujete.

1.Kardigan. Jako pop­u­larni mod­eli ove sezone i više nego prak­tični za prelazan peri­od i topli­je jesen­je dane. Nosite ga u kom­bi­naci­ji sa tan­jim džem­per­om, ravn­im čiz­ma­ma i farmeri­ca­ma ili sa košuljom, pen­cil sukn­jom i štik­la­ma za neš­to dru­gači­ji, ali defin­i­tivno upečatljiv poslovni izgled.

kardigan

2. Džem­per upečatljivog dezena. Kom­bin­u­jte ga uz dobar par džin­sa i veliku tor­bu. Uz malo tru­da i uloženog vre­me­na dobićete odličnu casu­al kombinaciju.

zenski dzemper

3. Set, džemper+bluza. Ovakav kom­plet može biti odlič­na zame­na za for­malne poslovne pri­like. Nosite ga uz šire pan­talone i pen­cil sukn­je do kole­na. Štik­le i veli­ka taš­na se podrazumevaju.

zenski set od trikotaze

 

4. Vuneni džem­per. Nosite ga u kom­bi­naci­ji sa košuljom i velikom ogr­li­com. Odaberite broj veći od onog koji inače nosite kako biste postigli jako pop­u­laran efekat šljam­pavog džem­pera. Nema niš­ta udob­ni­je ni toplije.

zenski dzemper

 

5. Džem­per-man­til. Kao i kardi­gan, odličan komad za prelazan peri­od. Možete ga nosi­ti u svakoj prili­ci i kom­bi­no­vati sa goto­vo svime što već imate u garderoberu.

edi mantil od trikotaze

Share this:
Tagged , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *