Month: October 2014

Šta ćemo nositi ove sezone? Modni trendovi proleće/leto 2015

1. Romant­nič­na čip­ka. Jedan od najlepših tren­do­va. Roman­tič­na, než­na, ele­gant­na… čip­ku ćete sig­urno voleti jer svakom izgle­du da dozu otmenos­ti. Naš pred­log: košul­ja koju ćete lako od poslovnog trans­formisati u večern­ji out­fit i bluza neo­bičnog kro­ja u kojoj ćete sve ostavi­ti bez daha.   2. Prozirno. Prozirni mater­i­jali će biti jako pop­u­larni ovog pro­leća. Bira­jte one modele […]

Read more