Month: November 2015

Ključni komadi za poslovan izgled- za nju i njega

Za dobar poslovni stil pamet­no je ula­gati u kvalitetne komade odeće koji su klasični i mogu se lako pri­lagodi­ti i for­mal­nim ali i neš­to opušteni­jim pri­lika­ma, u komade koje lako možete osveži­ti aksesoari­ma i koje možete nosi­ti uvek. Poslovni stil tre­ba da bude sve­den i pro­fe­sion­alan, ali to nikako ne znači dosadan. Ovo su naši predlozi: […]

Read more
zenski dzemper

5 trendi načina kako da nosite džemper

Iako je vreme nes­tandarno za ova doba godine, nema sum­n­je da smo zako­račili u jesen. Bliže nam se i hlad­ni­ji zim­s­ki dani, a tada su džem­peri ono što najčešče nosi­mo. Topli, udob­ni, prak­tični… jed­nos­tavno, zima je bez njih neza­mis­li­va. Džem­pere možete nosi­ti uz goto­vo sve- patike, štik­le, sukn­je, pan­talone… Evo naših pred­lo­ga kako da ih […]

Read more
modna kuca edi nis

Ovo možda niste znali o nama

Ovog četvrt­ka za vas imamo malo dru­gači­ji tekst, sa cil­jem da nas  bol­je upoz­nate, da zavirite u EDI svet iz druge per­spek­tive, da vidite kako je naša priča počela. Ovo su stvari koje mož­da niste znali o nama…  1.   Priča o proizvod­nji triko­taže počin­je 1965. godine u selu Okrugli­ca pored Svrlji­ga, mal­og mes­ta na jugu […]

Read more