Day: April 27, 2016

Piramida oblačenja i stilizovanja

Imate gomilu stvari, a ipak niš­ta da obučete ili ne znate kako biste sve te stvari uklop­ili i stili­zo­vali. Kako vam ovo više ne bi bio prob­lem i kako biste kon­ačno sredili svoj garder­ober, pridržava­jte se sledeće for­mule koja je bazi­rana na pirami­di. Taj­na je u dobrom bal­an­su ode­vnih koma­da, koji će pre sve­ga biti […]

Read more