Month: February 2017

trendovi prolece 2017

5 modnih trendova za proleće i leto 2017.

Bliži nam se još jed­na sezona proleće/leto i svi smo jako uzbuđeni zbog toga. Zima nam je, veru­jem, svi­ma dosadi­la, a ima li šta lep­še od lep­ršav­ih halji­na, jark­ih boja i dugih sunčanih dana? U nas­tavku tek­s­ta pogleda­jte koji nas to mod­ni tren­dovi očeku­ju pred­sto­jeće sezone. Print­ovi.  Pud­erasti tonovi i boja kože.  50 nijan­si žute.  Bogati cvetni […]

Read more

Fotografisanje nove kolekcije

Danas vas vodi­mo na fotografisan­je kolek­ci­je za pro­leće koja će se usko­ro naći u našim rad­n­ja­ma i koja će biti dos­tup­na i za pro­da­ju na veliko. Ako vas zan­i­ma kako izgle­da ceo pro­ces, u redovi­ma koji slede zavirite sa nama iza scene. Pre samog fotografisan­ja potreb­no je odra­di­ti pripremu u vidu sledećih kora­ka: Odabir stvari iz […]

Read more
pantone greenery

Pantone boja 2017. godine- Greenery

Insti­tut za boje Pan­ton je apso­lut­ni autoritet kada je o boja­ma reč. 2017. god­inu obeležiće boja pod nazivom Green­ery (15–0343) koja je inspirisana ran­im pro­lećem. Boja sim­boliše našu vezu sa prirodom i nadu, a domini­raće u sve­tu mode, enter­i­jera, indus­tri­jskog diza­j­na… Iako na prvi pogled delu­je da ovu boju nije lako uklo­p­i­ti sa drugim bojama, […]

Read more