Piramida oblačenja i stilizovanja

Imate gomilu stvari, a ipak niš­ta da obučete ili ne znate kako biste sve te stvari uklop­ili i stili­zo­vali. Kako vam ovo više ne bi bio prob­lem i kako biste kon­ačno sredili svoj garder­ober, pridržava­jte se sledeće for­mule koja je bazi­rana na pirami­di. Taj­na je u dobrom bal­an­su ode­vnih koma­da, koji će pre sve­ga biti funkcional­ni uko­liko se pridrža­vate ovih mal­ih pravila.

IMG_4303

Šta su to basic stvari? To su naj­važni­je stvari u garder­oberu  na koji­ma se zas­ni­va jed­na ode­v­na kom­bi­naci­ja: salonke, dobar džins, klasične jed­nobo­jne bluze, bela košul­ja… Ovo su koma­di koje možete nosi­ti u opušten­im, dnevn­im varijantama.

- košul­je, pen­cil sukn­je, klasične pan­talone, sakoi, poslov­na odela.

IMG_2787

S- Stvari pop­ut zim­skih jakni, kupaćih kos­ti­ma, šalo­va, man­ti­la za jesen itd.

- Mini haljine, sukn­je sa šljo­ki­ca­ma, smeli­je bluze i sve ono što inače volite da nosite kada uveče izlazite.

- Ešarpe, tašne, nakit… Sve ono što nosi etike­tu aksesoara tre­ba da zauz­i­ma naj­man­je mes­ta u garderoberu.

Share this:
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *